Geachte Collega,

De aanleiding om te starten met Effect Management Groep is gelegen in mijn ervaring als voormalig manager private banking en DGA van een middelgroot internationaal opererend MKB bedrijf.

Alle partijen die mij van advies voorzagen zoals accountants, advocaten, ICT en andere adviseurs van uiteenlopend pluimage, hadden het altijd over een inspanningsverplichting. Echter, op het moment dat ik vervolgens met hen sprak over de mogelijkheid van een van te voren overeen te komen prijs, haakte men af met allerlei argumenten waarom het niet kon.

Uurtje factuurtje was en is nog steeds de mentaliteit. Terwijl ik als ondernemer ervan overtuigd was en ben dat men mij dusdanig moest bevragen om de benodigde tijd en risico op juiste wijze in te schatten. Er werd bijvoorbeeld nooit een leveringsverplichting bij mij als opdrachtgever neergelegd waardoor zij (de adviseurs) de te leveren prestatie zouden moeten kunnen garanderen. Het bleef daarmee ook altijd bij een advies, zich niet verbindend aan de uitvoering en het resultaat daarvan. De meeruren gewoon declarerend, in principe hun ondernemersrisico indien men met vaste prijs zou werken, afwentelend op mij als opdrachtgever.

Het gevoel hebbende dat wanneer je in een denkproces zit om te ondernemen, je een vraag niet bij een van je adviseurs wilt stellen omdat je na een periode nog een onverwachte naverrekening zou kunnen krijgen. Een simpel ja of nee, een eenvoudig antwoord op je vraag, heus wel wetende dat er allerlei mitsen en maren zijn, maar je wilt graag verder met je gedachten en ondernemen. Ik wilde graag afspraken maken op basis van een vast bedrag per maand om diverse disciplines snel te kunnen raadplegen naar eigen behoefte en situatie om verder te kunnen gaan als ondernemer in mijn denkproces. Beseffende dat op het moment dat het van gedachten de operatie in ging er allerlei zaken nader uitgewerkt en geregeld moesten worden tegen vaste prijzen.

Een ander belangrijk argument was ook gelegen in de uitdaging die men als ondernemer heeft om de afstemming te verkrijgen tussen die adviseurs. Zodra daar sprake van was, werd er al gauw naar elkaar gewezen wat vervolgens resulteerde in eventuele dubbele uren facturatie en dat ik uiteindelijk zelf alles tussen hen moest gaan afstemmen om mijn belang en de voortgang te bewaken. Deze onderlinge afstemming en afstemming met eventuele specialisten doet EMG vóór U.

Kortom, ik was mijn passie voor het ondernemen geleidelijk aan het verliezen en raakte volledig geoccupeerd met de bedrijfsvoering. Vele uren googelend doorbrengend denkend kosten te besparen en het zelf wel te kunnen vinden en te combineren. Met alle risico’s van dien niet de correcte informatie te verkrijgen waar je vervolgens beslissingen op gaat nemen. Terwijl je eigenlijk bezig moet zijn met de business!

Dit vak moest fundamenteel en innovatief anders kunnen met meer effect. Daarom ben ik op zoek gegaan naar collega ondernemers die dezelfde gedachte en filosofie deelden. Na 6 maanden van vele interviews, heb ik de juiste zielsverwanten gevonden en hebben we de afgelopen maanden veel gedeeld hoe het anders moet en wat effect moest hebben.

Daarom het starten van de………Effect Management Groep (EMG)!

Identifier_Effect Management Groep_HiResZoals het vaak is!

Identifier_Effect Management Groep_HiResEMG netwerk, zoals het kan!